PRODUCTES PER L'ESTALVI

INFICAL WT21

TRACTAMENT PER CIRCUITS DE CALEFACCIÓ

Aplicacions.-Producte anticorrosiu per instal · lacions amb radiadors d'alumini o de ferro. Inhibeix la incrustació i la corrosió. Elimina els sorolls produïts per gasos. Dispersa els llots i afavoreix la circulació. Té una acció netejadora dels circuits oxidats. Elimina les corrents galvàniques en els circuits compostos per diferents metalls. No ataca les juntes. Evita el bloqueig de les bombes.

WT21

 

REDUCTORS DE CABAL

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT


Els dispositius, que es col·loquen en cuines i banys, són de fàcil instal·lació. Els reductors de cabal s'acoblen a les aixetes domèstiques i redueixen el flux sense baixar la pressió. Es presenten en diferents modalitats, els reductors de cabal fix, per exemple, mitjançant una junta de goma disminueixen la secció i augmenten la pressió. Altres barregen l'aigua amb aire reduint el seu flux: el broquet amb el difusor aconsegueix un augment de la velocitat de circulació d'aigua i una depressió que facilita l'entrada d'aire per aspiració. També n'hi ha més sofisticats, amb una vàlvula de retenció en el seu interior que salta quan el cabal d'aigua és superior a un valor determinat d'un litre per minut. El més recomanable és posar un pack economitzador per a tots les aixetes i sortides d'aigua dels banys i la cuina de la casa, que pot costar entre 10 i 20 euros, en funció del model. Per una llar mitjana, n'hi hauria prou amb un kit d'estalvi que inclogués 3 difusors M24, un difusor H22 i clau .