POLITICA DE PRIVADESA

 

Política de Privadesa

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SERVEI TECNIC S.A. amb CIF A08439218 i domicili social situat en PLAÇA PAUl CLAUDEL 3-4 08031, BARCELONA, amb la finalitat de poder remetre-li la corresponent factura.

En compliment amb la normativa vigent, SERVEI TECNIC S.A. informa que les dades seran conservades durant EL TERMINI LEGALMENT ESTABLERT.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de SERVEI TECNIC S.A., dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.

SERVEI TECNIC SA informa que procediré. A tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SERVEI TECNIC SA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes Podrá exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal PLAÇA PAUL CLAUDEL 3-4 08031, BARCELONA o bé a través de correu electrònic PROTEC.DATOS@SERVEITECNICSA.COM. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.