NORMATIVA RITE
infosetesa

 

Acompleixi la normativa R.I.T.E.

Setesa Bcn 2006, S.L. - Setesa Vallés S.L. - Setesa Llobregat S.l. , en qualitat de Servei Tècnic Oficial Junkers, vol informar als clients dels següents punts del producte.

- Si vostè és usuari d’ un aparell d’ aigua calenta i/o calefacció a gas o gasoil Junkers, tingui present l’ obligatorietat de realitzar una revisió completa dels equips (Segons Reial Decret 238/2013 del 5 d'abril de 2013 pel que s’ aprova el Real Decret de Instal•lacions Tèrmiques en els Edificis “R.I.T.E”). Només a través de La Xarxa de Serveis Tècnics Oficials del Fabricant, es pot garantir la correcta execució del manteniment.

- Quedarà exclòs de la prestació en garantía, i per tant serà a càrrec de l’ usuari el cost total de l’ intervenció, en els casos en que el producte hagi sigut modificat o manipulat per personal aliè a la Xarxa de Serveis Tècnics Oficials del Fabricant i conseqüentment sense autorització escrita de Robert Bosch España, S.A, (Punt 4.5 garantía del producte).

Tanmateix volem agrair la confiança que ha dipositat en els nostres productes i recordar-li que per a un bon funcionament es indispensable i obligatori un eficient manteniment del aparell, que nomes li pot oferir el Servei Tècnic Oficial, el qual disposa dels contractes de manteniment adequats a les seves necessitats.

No dubti en preguntar sobre les condicions dels nostres contractes de manteniment al operari que realitzi la intervenció al seu domicili o a través de la nostres centraleta d’atenció al client:

 
Setesa Vallés 93 720 89 10    -    Setesa Llobregat 93 680 76 00    -    Setesa Bcn 93 357 16 00